Terms and conditions

 

Vilkår for kjøp

 

EndringsledelseNorge AS, heretter ELN, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

 

Angrefrist

 

Vi tilbyr minimum 7 dagers åpent kjøp - ikke fra kjøpsdato, men fra kursets startdato. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes, på de vilkår som er nevnt under punktet ”vilkår for refusjon”.  Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra.

 

Betaling

 

Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Paypal, Braintree, Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

 

Salg til mindreårige

 

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

 

Opphavsrett

 

Opphavsrett © tilfaller ELN. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på ELN sine nettsider og portaler.

 

Betingelser for bruk av portalens innhold

 

Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Produktet er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

 

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av ELN. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

 

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

 ELN tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

 

 

Konfidensialitet

 

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon, ideer og planer. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for ELN.

 

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller ELN holdes konfidensielt.

 

Sikkerhet & Personvern

 

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. ELN garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall ELN.

 

Ansvarsbegrensing

 

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, nettverk for å nevne noen. 

 

Avlysing og utsettelse

 

ELN forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor ELNs kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra ELNs initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

 

Begrensning og ansvar

 

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

 

Ikke offentlig sverting

 

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 

 

Avtalen

 

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

 

 

Oppsigelse

 

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at ELN kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

 

Tvisteløsning

 

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 

 

Varsel

 

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

 

Force majeur

 

Er ELN forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er ELN fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der ELN refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

 

 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

 

E-post: kjerstikvalvik@online.no

Adresse: Kompetansehuset Petter Dass gt. 3 8656 Mosjøen

 

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov. 

 

 

 

 

 

 

 

Amex Diners Discover Jcb Master Visa
powered by
Simplero